09 December 2022
Wend mijn smaadheid af
Wend mijn smaadheid af

Wend mijn smaadheid af, die ik vrees; want Uw rechten zijn goed.

— Psalm 119:39

Wie de HEERE vreest krijgt heel wat naar zich toe. Er hangt een ‘prijskaartje’ aan. En dat is ook begrijpelijk. Want de wereld ligt in het boze. Ja, iedereen is van zichzelf een afvallige van God en een opstandeling tegen God. Dat is ook mijn bestaan als kind van Adam: een vijand van God! God liefhebben is puur genade! Dat is Zijn werk in je hart en leven.

 

De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen – en dat geldt voor allen die Hem volgen: ‘Gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naams wil’ en: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben.’ Zijn volgelingen zullen ook iets van Zijn vernedering en smaad ondervinden.

 

Daartoe word je als christen opgeroepen(!) en dat lijkt vreemd. Maar het is normaal als je bij Jezus hoort en het is daar ook een bewijs van. En zó is het geen zware last. Want je hebt alles te danken aan Hem Die in jouw plaats je smarten gedragen heeft en veracht is (Jes. 53).

 

Intussen bidt de dichter of de HEERE zijn smaad wil áfwenden. Hij is er beducht voor. Het valt hem zwaar, al die afkeer, hoon en spot. Je zult maar als enkeling christen zijn in je klas of in de collegezaal of in het team waarmee je werkt. Ze merken dat je bidt en dankt en respecteren dat wellicht, maar is dat van harte? Er hoeft maar iets te gebeuren of je krijgt de volle laag.EEREHEER

 

‘Want Uw rechten zijn goed.’ Bedoelt de dichter dat het eigenlijk vreemd is om een kind van God te bespotten en te plagen? Dat het zó goed is de HEERE te dienen en iedereen dat behoorde te doen? In elk geval laat hij zich niet door smaad van de wijs brengen. Want hoe moeilijk ook, het goede dat je vindt in het leven naar Gods Woord zou je voor geen goud willen missen. Daarvoor is geen prijs te hoog. Vind je ook niet? Als je maar één blik op de lijdende Jezus slaat!

 

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl