26 November 2022
Hoelang bid jij?
Hoelang bid jij?

Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen. 

— Psalm 123

Ik sprak eens een jongere. Hij was met bidden gestopt. Zijn gebed werd toch niet verhoord. Misschien ken  jij dat gevoel ook wel. Bidden kan soms tevergeefs schijnen.Als het gaat om bidden, heeft Jezus het ook vergeleken met kloppen (Matth. 7: 7). Dat is treffend. Kloppen is ook een heel gerichte handeling. Je klopt op een deur, die dicht zit! Bidden is nu aankloppen bij de deur van God. Maar wie klopt, houdt ook aan. Je gaat niet direct weg, als je geen gehoor vindt. Bidden is dan ook: aanhouden, doorgaan.Ligt daar niet vaak ons probleem? Als ons vragen niet beantwoordt wordt, haken we af. Als ons kloppen geen resultaat geeft, stoppen we. Hoe velen zijn zo niet teruggekeerd naar de wereld? Toch is het van belang te blijven kloppen. Net zolang totdat die deur wél opengaat. Dat is immers beloofd: ‘want een ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden’ (Matth. 7: 8). De hemelse Vader zal niet teleurstellen en geven wat nodig is! Dat kan alleen omwille van het werk van Jezus Christus.Ga daarom tot de troon der genade. Ziende op jezelf kan je niet en durf je niet. Satan wil jou er ook ver bij vandaan houden. Allerlei bezwaren legt hij neer. Je hart moet daarin de satan gelijk geven. Ga toch maar tot die genadetroon! Vrijmoedigheid vindend in Christus. In Christus Jezus is het een geopende troon der genade. Voor Hem was er geen geopende toegang toen Hij hing aan het kruis. Hij vroeg, Hij zocht en Hij klopte, maar Hij vond geen gehoor. Hij kreeg geen toegang.Maar daarom alleen is er nu een geopende toegang! In die binnenkamer leer je God kennen. Daar ontmoet je Hem, Die om Christus’ wil een barmhartig en genadig God is. Begrijp je, waarom het gebed zo nodig en zo heerlijk is?

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl