05 December 2022
HEERE, leer mij
HEERE, leer mij

HEERE, leer mij de weg Uwer inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe.

— Psalm 119:33

Veel Psalmen zijn gebeden. Psalmen lezen en zingen is vaak ook bidden. Lees en zing en luister eerbiedig en aandachtig! Leven met God doe je met je ogen, je mond, je oren en je hart. Zo beleef je dat Hij dichtbij je is.

 

De dichter is welzeker iemand die veel van de HEERE geleerd en gekregen en met Hem meegemaakt heeft. Toch heeft hij nog zoveel te vragen en te leren! Hij raakt er niet over uitgesproken! Zou je daar niet jaloers op worden? Wat heb jij te zeggen als je, bijvoorbeeld op huisbezoek, gevraagd wordt Wie de HEERE voor je is?

 

Hij vraagt: ‘HEERE, leer mij de weg van Uw inzettingen.’ Hij wil de HEERE dienen, Hem behagen. Daarvoor is kennis nodig: dat je de Heere kent en weet wat Hij wil. Wat goed en wat kwaad is. We zijn geneigd dat zélf uit te maken. Daar is alle ellende mee begonnen in het Paradijs.

 

Ook als we de HEERE hebben lief gekregen blijft dat een strijd. Dit – volwassen – kind van God blijft een leerling op de school van Gods genade, een ‘leerjongere van Christus’ zoals onze belijdenis dat uitdrukt.

 

Bid daarom dagelijks om ‘de weg’, het geheel van Gods geboden, te leren kennen; waarbij het niet zozeer gaat om de véélheid ervan, maar om de kern: het éne, grote gebod om God lief te hebben; dat is: om de weg te gaan waarop de Heere Jezus je Leidsman is. Hij heeft, en dat voor zondaars, alles volbracht aan het kruis. Hij is Dé Weg.

Hoe kun je het volhouden tot het einde, het einddoel? Alleen door en met Hem!

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl