29 November 2022
De wandel van de ware rust
De wandel van de ware rust

... de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.

— Psalm 119:1bc

Psalm 119 spreekt over het leven van de ware rust. In het deel van de tekst voor vandaag staan twee kenmerken van het leven van iemand die welgelukzalig is. Dat is iemand die oprecht is van wandel. Wat betekent dit? Het woord oprecht kun je ook vertalen met volkomen. Er is geen gebrek in te vinden. Daarom wordt hetzelfde woord gebruikt voor het offerdier of het paaslam. Deze moesten volkomen zijn. Wanneer ben je volkomen of oprecht?

 

Je bent oprecht wanneer je denkt wat je doet en doet wat je zegt: hoofd, hart, hand en voet zijn het helemaal met elkaar eens. Het gevolg daarvan is dat je de rechte weg bewandelt. Wandelen is in de Bijbel een ander woord voor leven. Denk aan de Christenreis van Bunyan. Toen Christen niet wist welke weg, de weg naar de hemelstad was, zei Evangelist: ‘Die weg is kaarsrecht.’ Welke weg is dat dan? Dat noemt de psalmdichter direct na de woorden oprecht van wandel. Deze kaarsrechte weg is de weg van de wet des Heeren.

 

Het woord wet betekent niet zozeer alleen de Tien Geboden. Het betekent alle onderwijs dat de Heere geeft in Zijn wetten, maar ook in wat Hij gedaan heeft in de geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament. In dit onderwijs wijst de Heere aan welke levenswegen dood lopen en welke weg in het eeuwige leven eindigt. Ten diepste onderwijst de wet des Heeren in de noodzaak om Christus te volgen in het opnemen van het kruis en in zelfverloochening. Deze weg geeft de ware rust.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl