03 December 2022
Een lovend leven
Een lovend leven

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben.

— Psalm 119:7

We zijn vandaag gekomen bij de laatste overdenking vanuit Psalm 119:1-8. Verschillende dingen zijn langsgekomen. Er zou meer te zeggen zijn. We sluiten vandaag af met erop te wijzen dat het leven in de ware rust niet alleen een afhankelijk leven is, maar ook een lovend leven. Het afhankelijke leven doet niet met de blik naar beneden de weg van de oprechte wandel naar Gods wet en getuigenissen wandelen om de Heere met het hele hart te zoeken. Het is een leven met de blik omhoog. Het is een leven met het hart omhoog.

 

De tekst doet denken aan de regel van het lied ‘'t Oog omhoog, het hart naar boven’. Dat is namelijk het zien op de Heere Jezus. Alles wat de afgelopen vijf dagen voorbijkwam, vindt in Hem het brandpunt. Waar de Heilige Geest in het hart de droefheid over de zonde en de vreugde over de verlossing daarvan door Jezus' bloed alleen heeft gewerkt, daar wordt wat de Heere in Zijn woord jou voorhoudt, een liefdedienst: een dienst die grote vreugde geeft.

 

Deze vreugde ligt in het werk van de Heere, waarvan Zijn Woord en geboden getuigen. De rechten Uwer gerechtigheid is de bekendmaking hoe de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal herscheppen. Dat doet Hij door het werk van de Heere Jezus Christus. Hoe meer oog je daarvoor krijgt, hoe meer lof er in je hart opklimt voor deze God. Daarom is het leven met de Heere naar Zijn Woord zo'n welgelukzaligheid.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl