28 Oktober 2023
De omstanders van de vrouw
De omstanders van de vrouw

…En een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem.

— Markus 5:24

We gaan nog een keer terug naar het begin van de geschiedenis. Jezus genas deze naamloze hopeloze vrouw temidden van een menigte die Hem verdrong. Er waren dus veel omstanders die getuige waren van het wonder.

Die schare van omstanders groeit nog steeds, dagelijks. De geschiedenis wordt immers steeds opnieuw gelezen, nu al 2000 jaar lang, en miljarden mensen werden getuige van het wonder door deze geschiedenis in de Bijbel te lezen. Temidden van die schare ben jij! Je las de stukjes van deze week en misschien was je verbaasd over de macht, genade, goedheid en wijsheid van Christus. Misschien voelde je je even onrustig, omdat je zelf nooit iets hebt meegemaakt wat lijkt op wat deze vrouw ondervond. Misschien drong het even tot je door: ik ben onbekeerd en sta nog voor eigen rekening. Ik kan zo niet sterven! En misschien was er ook een hunkering, om te mogen ervaren wat deze vrouw ontving.

Voor de meeste omstanders is het daarbij gebleven. En daarmee vergrootten zij hun ontzettende schuld. Deze vrouw liet zien wat de weg is tot het leven. Haar ervaring leert dat een kruimel waar toevluchtnemend geloof, hoe gebrekkig ook, genoeg is om genezen te worden. Iedere omstander ziet bovendien dat Christus een gewillige Zaligmaker is voor arme zondezieke zondaren die zich tot Hem wenden, en dat die genezing en vrede ontvangen.

Ben jij zo’n omstander? Ik zeg het nog één keer: je bent zondeziek! Je kwaal is erger dan agressieve terminale kanker. Door deze kwaal moet je voor eeuwig verloren gaan. Misschien is vandaag je laatste dag op aarde. Er is maar één middel tot behoud: Christus. Vlucht tot Hem, nu het nog kan! Geloof in de Heere Jezus Christus! Leg je aan Zijn voeten neer, als een doemwaardige zondaar. Belijd je zonde en schuld, zonder iets achter te houden. En wacht op Hem, en smeek: ‘Zegt Gij tot mijn ziel: Ik ben uw heil alleen’. 

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl