20 Oktober 2023
Ik ondersteun u
Ik ondersteun u

“(…) ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid”.

— Jesaja 41:10e

Als je een zware last te dragen hebt, dan kun je daar haast onder bezwijken. Het volk Israël krijgt in de hoofdstukken hiervoor zo’n grote last voorgesteld. Het zal zware tijden mee gaan maken. Moeiten, strijd en zorgen zullen hun deel zijn. Dat is niet eenvoudig. Maar met het oog op die dingen spreekt de Heere uit: “Ik ondersteun u met de rechterhand Mijner gerechtigheid”. Hij houdt hen niet alleen vast, maar met Zijn rechterhand ondersteunt Hij hen ook. Zijn hand is onder hen zodat Hij hen kan dragen. Het is de rechterhand ‘van Zijn gerechtigheid’. Dat wil zeggen: Hij draagt zorg voor Zijn gelovigen door middel van Zijn goddelijke kracht. In Zijn gerechtigheid worden de goddelozen bestraft en de gelovigen beschermd.

Dat is niet anders voor Zijn gelovigen nu. Als jij de Heere Jezus door het geloof mag kennen, dan betekent dat niet dat je geen moeilijke wegen zult hoeven te bewandelen. Dan betekent dat ook niet dat je geen last zult hoeven te dragen. Nee, in het volgen van Christus roept Hij je om Zijn kruis op je te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig. Maar vandaag spreekt Hij het tot jou uit: “Ik ondersteun u”. Hij geeft je alles wat nodig is om de weg te gaan die Hij je wijst om te bewandelen. Hij schenkt alles wat nodig is om Zijn last te kunnen dragen. En met Zijn rechterhand beschermt en bewaart Hij je. Waarbij de Heere belooft: “Ik ondersteun u”.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl