17 Oktober 2023
Zijt niet verbaasd
Zijt niet verbaasd

“(…) Zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God (…)”.

— Jesaja 41:10b

Soms zijn er gebeurtenissen die je helemaal van streek kunnen maken. De schrik grijpt je aan. Zo’n situatie wordt beschreven met het woord ‘verbaasd’ in onze dagtekst. De zorgen en moeiten kunnen je helemaal in hun greep houden. Toch is dat voor een gelovige van Christus niet nodig, zo lezen we. De Heere merkt op: “Zijt niet verbaasd”. De Heere spreekt deze woorden uit tot het volk Israël. Er zullen moeilijke tijden aan gaan breken. Strijd en verdrukkingen zullen meegemaakt gaan worden. Het is alle reden om ‘verbaasd’, om ontzet, verschrikt te zijn. Maar toch hoeft het gelovige deel van Israël niet verbaasd te zijn. De Heere merkt erbij op: “want Ik ben uw God”. Hij is de Levende God, die in alle opzichten voor Zijn gelovigen zorgt. Alle moeite en gebeurtenissen gaan aan Hem niet voorbij. Hij heeft ze in Zijn hand en Hij bestuurt ze overeenkomstig Zijn vaderlijke zorg.

Als jij het eigendom bent van Christus, dan mag je weten dat Hij ook jouw God is. Dan mag je ook weten dat Zijn hemelse Vader door genade jouw hemelse Vader is geworden (H.C. zondag 9). En dan mag je ook weten en vertrouwen dat niets buiten Gods wil en trouwe zorg plaatsvindt (H.C. zondag 10). Dan kun je opschrikken. Dan kunnen gebeurtenissen je met zorg en angst vervullen.  Maar je hoeft niet ‘verbaasd’ te zijn. Want de Heere, de levende en trouwhoudende God, is dan ook jouw God. En Hij zorgt voor je.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl