21 Oktober 2023
Ik grijp uw rechterhand aan
Ik grijp uw rechterhand aan

“Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u”.

— Jesaja 41:13

Gisteren heb je kunnen lezen dat de Heere Zijn gelovigen ondersteunt. Vandaag lees je dat de Heere Zijn gelovigen vasthoudt. Zo staat het ook in de tekst: Ik grijp uw rechterhand aan”. God grijpt hen vast, niet zij God. Als zij dreigen te wankelen of af dreigen te dwalen houdt de Heere hen vast. Als zij Hem dreigen los te laten laat de Heere hen niet los. Hij laat daarmee zien dat Zijn gelovigen Zijn eigendom zijn. Ze horen bij Hem. Wat een troost voor Zijn zwakke gelovigen die zo zwak zijn. Die door hun eigen zwakheid telkens weer van Zijn spoor af dreigen te wijken. De Heere laat hen niet gaan.  

Waarom draagt de Heere nu zo’n zorg voor Zijn gelovigen? Niet omdat zij zo goed zijn. Het is enkel uit genade. In vers 9 zegt de Heere: “Gij zijt Mijn knecht, u heb Ik uitverkoren en heb u niet verworpen”. Dat is de enige reden waarom de Heere naar zondaren om ziet. Hij verkiest hen vanuit Zijn eeuwige liefde. Het is alles onverdiende genade.

De Heere zegt Zijn gelovigen aan dat zij niet hoeven te vrezen omdat Hij in alles voor hen zorgt. Je hebt het deze week kunnen lezen. Wanneer heb je wel te vrezen? Als je de Heere Jezus niet persoonlijk kent als jouw Zaligmaker. Dan is er werkelijk reden om bevreesd te zijn. Buiten de Heere Jezus is er geen leven, maar een eeuwige ondergang. Laat die vrees je dan tot Christus uitdrijven. Belijdt Hem je zonde en schuld, vraag Hem om oprecht geloof. Opdat de Heere ook tegen jou zegt: “Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u”.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl