16 Oktober 2023
Vrees niet
Vrees niet

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

— Jesaja 41:10a: “Vrees niet, want Ik ben met u (.…)”

Een nieuwe week is begonnen. Je ziet er misschien wel tegenop. Als je wakker wordt valt de dag wellicht als een last op je. Er is veel werk te doen. Het is druk op school. Je moet een moeilijk gesprek voeren. Ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je tegen vandaag en deze week op kunt zien.

Toch wil ik je graag wijzen op wat de Heere zegt in Jesaja 41. Hij spreekt hier tot Zijn gelovigen. Er staan moeilijke dingen te gebeuren. Strijd en moeite zullen meegemaakt gaan worden. De Heere zegt echter: “Vrees niet”. Zijn volk hoeft niet bevreesd te zijn. Dat is niet omdat de zorgen en moeiten wel mee zullen vallen. Die vallen namelijk niet mee. Er is een andere reden, zo blijkt uit vers 10. “Want Ik ben met u”. Dát is de reden dat Zijn volk niet bang hoeft te zijn. De Heere is met hen. In die diepten, in die moeiten laat Hij hen niet alleen. Hij trekt mee.

Wanneer jij de Heere Jezus door het geloof mag kennen als jouw Heere en Zaligmaker geldt deze belofte ook voor jou. Dan kunnen er allerlei dingen zijn waar je tegenop kunt zien. Maar dan spreekt de Heere je in die omstandigheden ook aan en zegt: “Vrees niet, want Ik ben met u”. Hij zegt niet: “Ik zal met u zijn”. Nee, “Ik ben met u”. Ook al zie of voel je dat niet altijd. Toch is Hij het wel. Alle mooie dagen. Ook alle moeilijke dagen. Tot aan de voleinding der wereld (Matth. 28:20).  

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl