19 Oktober 2023
Ik help u
Ik help u

“(…) ook help Ik u (…)”

— Jesaja 41:10d

Wie hebben hulp nodig? Mensen die vastlopen en zelf niet meer weten hoe het verder moet. Zij hebben hulp nodig. Dat geldt ook het volk Israël. Het zal moeilijke tijden mee gaan maken. De moeiten zullen te groot worden om daar zelf uit te komen. Maar de Heere zegt hen aan: “Ik help u”.

Dat zegt de Heere vandaag ook tegen Zijn gelovigen. Hij helpt hen. Hij helpt hen om Zijn Naam te kunnen belijden. Hij helpt hen om hun leven aan Hem te kunnen wijden. Hij helpt hen om tegen de zonde en de duivel te kunnen strijden. Door Zijn Woord en Geest geeft Hij hen wat zij nodig hebben.

De Heere zegt niet: “Ik zal u helpen”. Dan zou je kunnen denken dat de Heere hulp gaat bieden in momenten dat het moeilijk wordt. Maar het is veel rijker. Hij zegt: “Ik help u”. Dat gaat niet pas in de toekomst gebeuren. Dat is nu al zo. Ook al merken en voelen Zijn gelovigen dat niet altijd. Ze mogen gelovig weten en gelovig vertrouwen dat de Heere hen helpt. Iedere dag weer.

Ben jij vastgelopen en met al je zonde en schuld, ja met al je onmogelijkheden bij de Heere uitgekomen? Wanneer jij de Heere in je leven mag dienen als jouw Heere en Zaligmaker mag je weten dat Hij je ook vandaag helpt. Maar als je Hem zo nog niet kent, dan maakt deze tekst je duidelijk wat er bij Hem te ontvangen is. Hij wil hulp bieden. Hij wil redden en verlossen van de zonde en van Gods oordeel.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl