14 Mei 2024
Gods Geest in de kunst
Gods Geest in de kunst

Zie, Ik heb met name geroepen Bezáleël, … En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, …

— Exodus 31:2a en 3a

De dagtekst van vandaag brengt ons bij de bouw van tabernakel. In opdracht van de Heere moet een heiligdom worden gemaakt. Dat heiligdom moet makkelijk te vervoeren zijn. Mozes ontvangt van de Heere precieze opdrachten over maten, over kleuren en over andere zaken. Toch is niet alles precies voorgeschreven. De dagtekst noemt één van de beide kunstenaars die de tabernakel mogen versieren. Zijn naam is Bezáleël. En er wordt vermeld dat hij vervuld is met de Heilige Geest. Later in dit hoofdstuk wordt ook gesproken over Ahóliab en bij de bouw van de tempel over Hiram Abi of Huram Abi. Van hen wordt gezegd dat zij wijs en kundig zijn in allerlei kunstzinnige vaardigheden. Wij zijn snel geneigd om bij de Heilige Geest alleen te denken aan onze ziel en aan zaken van de eeuwigheid. En die dingen zijn zeker het meest belangrijk. Toch leert de dagtekst van vandaag dat de Heilige Geest ook alles te maken heeft met kunstzinnige dingen als tekenen, vormen van beelden en ook muziek. We spreken wel over gaven en talenten. Deze mogen we niet losmaken van het werk van de Heere, hoewel dit niet gaat over onze ziel. Maar deze dingen gaan wel over Gods eer. Hoe is de Heere geëerd in het werk dat Bezáleël en ook Aholiab en later Hiram Abi mochten doen in tabernakel en tempel. Want dat is door Zijn Heilige Geest. Hoe wordt de Heere geëerd in kunst en muziek die binnen de Bijbelse richtlijnen tot Zijn eer wordt verricht. Dit zijn ook werken van de Heilige Geest in de mens en die vervolgens wordt verricht tot Gods eer.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl