16 Mei 2024
Gods Geest leidt
Gods Geest leidt

En als zij Frygië, … doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken. … en de Geest liet het hun niet toe.

— Hand. 16:6 en 7

De dagtekst brengt ons vandaag aan het begin van de tweede zendingreis van Paulus. Samen met Silas wil hij het evangelie gaan verkondigen in andere delen in Klein-Azië (het huidige Turkije). Op dat moment gebeurt er iets opvallends. Paulus en Silas ondervinden dat de Heilige Geest hen verhinderd en niet toelaat om het Woord van God te verkondigen in die delen van de wereld. Dit zal bij hen net als bij ons veel vragen hebben opgeroepen. Deze vragen laten we liggen om erop te letten dat het de Heilige Geest is die Paulus en Silas in een aanvankelijk onbegrepen weg leidt. Toch gaan Paulus en Silas deze onbegrepen weg om uiteindelijk te begrijpen dat ze naar Europa moeten gaan. In Filippi komen ze dan in de gevangenis om zo de instrumenten in de handen van de Heere te zijn om een gevangenisdirecteur bekend te maken met het evangelie. Gods Geest gaat soms onbegrepen wegen. Met ons verstand zeggen we "dit moet toch tot eer van de Heere zijn en hoe kan het dan dat Hij deze wegen toesluit?!" De dagtekst leert dan toch in afhankelijkheid van deze leidende Geest van God te zoeken welke wegen Hij opent. Dat is soms niet eenvoudig, zoals dat voor Paulus en Silas ook heeft gegolden. Maar het is de beste weg. Want zoals Paulus en Silas uiteindelijk tot Zijn eer in Filippi mensen bekend mochten maken met Gods Woord, zo mogen we dan ondervinden dat we op een weg worden geleid, waarin God wordt geëerd.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl