03 Mei 2024
.
.

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
Lukas 19:10

— Lukas 19:1-10

 

Die slechterik, in die boom, was niet te slecht voor Jezus om bij hem onderdak te vragen. Oneerlijk, egoïstisch, God-vergetend… En welke nare karaktertrekken had hij / heb jij nog meer? Niet te slecht om Jezus te ontvangen. Niet te gemeen, niet te vuil, niet te schijnheilig of te werelds of te…; om welkom te zijn bij de heilige Zoon van God. Het is niet te begrijpen. En des te beter jij jezelf kent en meer en meer gaat kennen, des te minder is het te bevatten, dat Jezus echt met jou te maken wil hebben en het op prijs stelt dat jij je hart en leven voor Hem opent, om in al je relaties en situaties Hem toe te laten en Hem die te laten regeren.

Waarom besteedt Hij toch zoveel moeite, aandacht en energie aan een mens, aan een zondig mens, aan een onwillig en afkering mens? Aan jou? Waarom zoekt Hij toch het verlorene, dat zélf ervoor koos om verloren te zijn en verloren te blijven? Ik weet het niet. Er is op deze vraag geen antwoord – tenminste niet vanuit ons. Het moet en mag als een Godswonder worden bejubeld: Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden, zalig te maken = van alle zonden te verlossen. Om de hemelhoge schuld te betalen en je te geven eindeloos te genieten van Zijn liefde en van Zijn welgelukzaligheid.

Om dit te kunnen doen, moest de Zoon van God Zoon des mensen worden. De Schepper van het heelal, neergelegd in een beestenstal; de Koning van alle koningen, als een crimineel de kruisdood ingejaagd! En dit alles om jou – wegloper en dwarsligger, zondedienaar en duivelskind – te redden! Ik zucht verwonderd: Hoe groot, o Heere Jezus, is Uw liefde!!

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl