11 Mei 2024
Getuige zijn
Getuige zijn

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn…

— Handelingen 1:8

Weet je dat dit een belofte is? Je zult Zijn getuige zijn. Als je in geloof Jezus aanbidt als de allerhoogste Heere en als je bidt om de Geest, zul je de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dan word je een getuige van Jezus.

Gods beloften hebben ook iets van een opdracht. Hoe meer je volgens deze nieuwe regel leeft, hoe meer je de waarheid ervan zult ervaren. Leef dus voor Hem. Je bent niet meer van jezelf. De focus moet van jezelf af. Weg van je mensenvrees. Het gaat er om wat ze van Hem vinden. Zo zul je ook zelf meer van Hem gaan zien.

De focus moet ook af van je misschien wel heel zelfgerichte hang naar fijne christelijke ervaringen en gevoelens. Voor je het weet gaat jouw christelijke leven eruit bestaan dat je bidt, bijbelleest en bezig bent met christelijke muziek. Maar Jezus zegt: ‘Neem je kruis op en volg Mij!’ Word deze wereld dus niet gelijkvormig. Doe het werk van Christus.

Zo’n opdracht om te getuigen geeft je misschien een opgejaagd gevoel. Je voelt je tekortschieten en dat slaat je helemaal lam. Maar dit is geen wettische opdracht. Het is veel meer een logisch gevolg van een leven met Hem. Hij wil gewoonweg dat je dat leeft op jouw plek, in jouw omstandigheden, bij de mensen waarmee jij dagelijks omgaat. Kijk, luister, heb aandacht. Je weet dat je iets te delen hebt. Hij zal je duidelijk maken hoe.

Het zijn geen speciale dingen, geen evangelisatie-activiteiten buiten je gewone leven om. Hier en nu mag je het beeld van Jezus beginnen te vertonen en mag je goede dingen zeggen over Hem. De kracht van de Heilige Geest maakt niks speciaals van je, maar Hij verandert je vanbinnen. En zo maakt Hij Jezus zichtbaar, door jou heen.

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl