15 Mei 2024
Gods Geest maakt bekwaam
Gods Geest maakt bekwaam

En de Geest des HEEREN zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren; en gij zult in een anderen man veranderd worden.

— 1 Samuël 10:6

De dagtekst van vandaag brengt ons helemaal aan het begin van de koningentijd. Samuël is de laatste richter en Saul zal de eerste koning gaan worden. Saul is bij Samuël terechtgekomen en deze heeft hem gezalfd. Zalving van een profeet, priester en koning was een beeld van het bekwaam maken door de Heilige Geest. De olie verwijst dan ook naar de Heilige Geest. In de tekst spreekt Samuël tot Saul dat de Heilige Geest hem zal leiden en als teken daarvan zal Saul kortstondig kunnen profeteren. Het gevolg van het vaardig worden van de Heilige Geest over Saul is dat hij in een andere man veranderd zal worden. Dit betekent dat hij de bekwaamheid en vaardigheid zal krijgen om de eerste koning over Israël te worden. Net zoals in de dagtekst van gisteren zien we dat de Heilige Geest ook werkt in allerlei tijdelijke zaken. In dit geval het goed kunnen regeren over een land. Dit bekwaam maken betekent namelijk niet dat iemand automatisch een kind van God is. Dit wordt pijnlijk duidelijk in het leven van Saul. Hoe bekwaam Saul ook begonnen is, hij had geen ander hart en hij neemt uiteindelijk de toevlucht tot de duivel in een tovenares en tot een zelfgekozen dood. Bekwaamheid door Gods Heilige Geest is een zegen, maar niet perse bekering. Juist dat onderscheid maakt duidelijk dat Gods Geest meer werkzaam is dan we denken, maar dat het tegelijk moet komen tot persoonlijke bekering door dezelfde Geest van God.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl