09 Mei 2024
Grote blijdschap
Grote blijdschap

En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.

— Lukas 24:51-52

Ik weet niet hoe het vandaag voor jou voelt op Hemelvaartsdag, maar de discipelen weten heel zeker dat Jezus er nog steeds is. Hij is naar de hemel, maar ze aanbidden Hem. Nog nooit was voor hen zo duidelijk Wie Jezus is: de allerhoogst Heere. Het maakt hen overweldigend blij.

Die blijdschap is er vandaag voor jou. Je bent niet verlaten door een God Die Zich ver weg in de hemel verschanst. Nee, je hebt een allerhoogste Heere in de hemel. Een Heere Die nooit afstandelijk en hard is geweest. Altijd was Hij liefdevol, altijd geduldig. Het liefst hield Hij zich bezig met zondaren en met mensen die nog niks van Hem begrepen.

Hij is op dit moment nog altijd Dezelfde. Niet ver weg. Niet afstandelijk. Hij trekt aan je. Hij zegt ook tot jou: ‘Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven.’ Hij zegt ook tot jou: ‘Indien iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke.’

Ga tot Hem. Ook als je God niet begrijpt. Ga als de blinde Bartimeüs en zeg: ‘Zoon van David, ontferm U over mij.’ Ga tot Hem. Ook als je hart zo koud is dat het niet in beweging is te krijgen en alleen maar warmloopt voor de dingen van de aarde. Ga als de tollenaar en zeg: ‘O God, wees mij de zondaar genadig.’

Hij is niet ver. Hij hoort je. Vanuit de hemel heeft Hij alle macht om jouw belemmeringen te doorbreken. Vanuit de hemel bereikt Hij met Zijn Geest de meest verre, de meest duistere hoeken van jouw hart.

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl