07 Mei 2024
De dingen van boven
De dingen van boven

Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

— Kolossensen 3:2

Lees vandaag vooral nog even verder in je Bijbel: Kolossenzen 3:1-17, anders ga je zomaar zelf invullen wat de dingen van ‘boven’ en wat de dingen op ‘aarde’ zijn.

Wat hoort bij ‘boven’? Misschien denk je aan allerlei dingen die op zich goed zijn om te doen: Bijbellezen, zingen, naar de kerk gaan, je op een bepaalde manier gedragen. Maar de Bijbel is hier veel kernachtiger, en dat moeten wij ook worden.

Christus is boven! Sinds Zijn hemelvaart zit Hij aan de rechterhand van God. Denk dus veel aan Hem. Met ontzag, met bewondering, met geloof en vertrouwen, met gehoorzaamheid en liefde. Jezus Christus is uitermate verhoogd. Hij is heel jouw leven waard.

Nog iets: als jij in de Heere Jezus gelooft, heb je nieuw leven ontvangen. Dat klinkt veel te groot, vind je niet? Het past niet bij hoe wij onszelf vaak ervaren: zo geesteloos en leeg op een wereld die vreselijk los lijkt te staan van God. Maar laat dat je toch niet onzeker maken. Het nieuwe leven is op dit moment nog net zo onzichtbaar als Jezus Zelf. Het is ‘boven’, verborgen in Hem. Als Hij terugkomt, zul je het voluit zien. Het is er wel, al is het nog verborgen.

Niet dat we daarmee tevreden zijn. De Bijbel leert ons om te bedenken, te zoeken wat verborgen is. Hoe zoek je de dingen die ‘boven’ zijn? Door nu al op de manier van het nieuwe leven te leven, door steeds meer te worden als Christus. Barmhartig, goedertieren, nederig, zachtmoedig, geduldig, verdraagzaam, vergevingsgezind. Vooral liefdevol, vreedzaam, dankbaar. En in verbondenheid aan de Heere Jezus, vol van Zijn woorden, vol aanbidding voor Hem.

Duizelt het je? Richt je vandaag eens op een van deze dingen, met een oog op Christus en met een oog op jezelf.

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl