13 Mei 2024
Gods Geest in de schepping
Gods Geest in de schepping

Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

— Psalm 104:30

In deze week tussen Weeszondag en Pinksteren, kijken we naar enkele teksten die spreken over de Heilige Geest en werkingen van deze derde Persoon van het goddelijke Wezen. De Heilige Geest wordt ook wel Geest Gods, Gods Geest of gewoon Geest genoemd. We komen de Heilige Geest direct al in het tweede vers van de Bijbel tegen. Genesis 1:2 zegt dat de Geest Gods over de wateren zweefde en David bezingt in Psalm 33:6 dat de hemelen en de aarde door Gods Geest of de Geest van Zijn mond zijn gemaakt. Vanaf het begin van de wereld is de Heilige Geest werkzaam. Ook doortrekt Hij de gehele schepping zonder dat de schepping goddelijk is. De doortrekking van de schepping door de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest ten volle betrokken is bij het tot leven brengen en onderhouden van de gehele schepping. Zo spreekt de dagtekst. In de schepping zien we de Heilige Geest ten volle aan het werk. Hij brengt alles weer tot leven en tot bloei: de seizoenen zijn daarom het werk van Gods Geest. Dat besef vergroot de lof voor de Drie-enige God en leert ook hoe de Heilige Geest in de wedergeboorte werkt. Zoals Hij uit de duisternis en de chaos, licht en leven heeft geschapen en het leven onderhoudt, zo schept Hij leven in een dode zondaren en verlevendigt het ingezonken geestelijke leven. Het werk van Gods Geest in de schepping is een aansporing om te bidden om de blijvende werking van deze levendmakende Geest met als doel dat ook jij steeds weer door God verlevendigd wordt.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl