04 Mei 2024
.
.

Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10:28

— Johannes 10:14-18 & 27-30

Nog een keer over het verloren zijn en… toch NIET verloren te hoeven gaan. Hoe is het mogelijk?! Dat komt omdat keer op keer op keer, wanneer de Heilige Schrift ons informeert, dat wij verloren liggen en hoe rampzalig verloren we zijn, de Persoon van de Zaligmaker ons wordt verkondigd:


  • Maandag Zijn opdracht aan de discipelen om aan verlorenen de komst van Gods Koninkrijk aan te kondigen;

  • Dinsdag dat Hij gezonden/gestuurd is (door Zijn Hemelse Vader) om verlorenen te helpen;

  • Woensdag om verlorenen te komen zalig maken = van al hun zonden en ellenden verlossen;

  • Donderdag om als de Goede Herder nét zolang door gaat met zoeken, totdat Hij het verloren schaap vindt;

  • Vrijdag om ook een door iedereen geminachte tollenaar, Zacheüs, met Zijn genade te bezoeken;

  • Vandaag dat Hij dáárom juist gekomen is om het eeuwige leven te geven – aan wie? Aan geestelijk-dode zondaren natuurlijk.


Daarom, o, bedrieg je niet. Verbeeld je niet dat je niet verloren zou zijn! Al vanaf je geboorte, ja, al van vóór je geboorte: kind van Gods toorn. Vreselijk!

Maar wanhoop daarom niet en geloof de twijfelgedachten, die de duivel je ingeeft, niet, alsof er daarom geen mogelijkheid van zaligheid meer zou zijn. Die is er wél. Daarom, arme, arme zondaar, hoop toch op Christus en Zijn genade. Vertrouw je nú toe aan deze Goede Herder, Die Zijn leven voor jou gaf. Hij roept je ook door deze overdenkingen, om je een nieuw inzicht te geven, een nieuwe wil, een nieuwe gezindheid; ja, om je godzalig te maken. En zo: onuitsprekelijk gelukkig.

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl