25 Februari 2022
De ark genomen
De ark genomen

En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort, en brak de nek en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israël veertig jaar.

— 1 Samuël 4:18

Eli is heel oud geworden. Hij is 98 jaar, een zeer hoge leeftijd. De gebreken van de ouderdom ondervindt hij elke dag. Hij kan niet meer zien. Eli zit op een stoel langs de kant van de weg. Zijn hart beeft als hij denkt aan de ark Gods. Dan … een Benjaminiet! Hij komt van het front. Zijn boodschap is in een oogopslag zichtbaar: gescheurde kleren en aarde op zijn hoofd. Maar Eli ziet dat niet; wel hoort hij geschreeuw van ontzetting en verdriet, gehuil klinkt op. Hij vraagt wat de betekenis is van het rumoer dat hij hoort. De boodschapper vertelt nu aan Eli welk drama zich voltrokken heeft. Hij vertelt over de verpletterende nederlaag die Israël geleden heeft, over de dood van Hofni en Pinehas en dan ten slotte over de ark die in handen van de Filistijnen gevallen is. Opmerkelijk, als Eli dit laatste hoort, van de ark, dan valt hij achterover, breekt zijn nek en sterft! Als Eli hoort van zijn zoons, dan is dat verpletterend nieuws, maar als hij hoort van de ark, is dat voor hem erger dan het verlies van beide zoons. Wat een liefde tot de dienst en de eer van de Heere spreekt hieruit. Eli heeft duidelijk gebreken gehad in zijn slappe houding tegenover zijn zoons, die de dienst van de Heere zoveel schade berokkenden. Maar hier zien we een andere kant van Eli. Ondanks zijn gebreken is hij een man met liefde tot de dienst van de Heere!

Heb jij al iets van die betrokkenheid op de dienst van de Heere? Of hangt de dienst van de Heere er in jouw leven maar wat bij? Dat kun je weten van jezelf. Wees eerlijk: Wie dien jij en voor wie leef je? De dienst van de Heere is een liefdedienst die nog nooit een van Zijn kinderen verdroten (verdriet gedaan) heeft!

D.J. Vogelaar

Door D.J. Vogelaar

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl