21 Maart 2022
Jezus Liefde  -- Jezus in het midden!
Jezus Liefde -- Jezus in het midden!

En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

— Johannes 13: 1

Het is avond. Jezus gaat met zijn discipelen naar een zaal in Jeruzalem waar hij de paasmaaltijd gaat gebruiken. Zo doet Hij ieder jaar. Dit keer doet Hij het met hen voor de laatste keer hier op aarde. Wat heeft Hij zijn discipelen lief!Wat is liefde eigenlijk? Samen leven wij in een liefdeloze tijd. Er zijn veel huwelijken uitlopen op een echtscheiding. Het kan zomaar gebeuren dat een oude vrouw weken dood in huis ligt zonder dat iemand het opmerkt. Het is een wonder als we naar elkaar omzien! In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, zijn er verschillende woorden voor liefde. Bijvoorbeeld: ‘eros’. Liefde gericht op jezelf. Jouw lusten  moeten bevredigd worden. Liefde= Seks. Dat is geen echte liefde! In Johannes 13: 1 wordt het woord ‘agape’ gebruikt. Dat betekent: overgevende liefde.Jezus gaat Zich overgeven. Hij gaat lijden en sterven om de schuld van al Gods kinderen te verzoenen! Jezus is God. Hij weet tot in detail wat komt. Hij zal de toorn van God gaan dragen. God zal Hem verlaten. En toch staat dit niet in vers 1. Daar staat dat Hij overgaat van de wereld naar Zijn Vader. Deze tekst vertelt ons dat Hij zal overwinnen. Door de dood en het graf heen, zal Hij opvaren tot Zijn Vader. Uit liefde tot Zijn Vader wil Hij lijden en sterven!  Maar ook uit liefde tot hen die in de wereld zijn. Hoor jij daar al bij? Ook vandaag doe jij je werk weer in de wereld. Wat een wonder dat Hij nu mensen in deze wereld lief heeft!  Als je dit ziet, merk je dat je zelf een werelds hart hebt. Daar ga je ook verdriet van krijgen. Soms is dit verdriet er helemaal niet. Maar Jezus liefde blijft! Tot het einde. De kanttekening zegt: ‘zonder ophouden’.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl