26 Maart 2022
Jezus in het midden!
Jezus in het midden!

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.

— Johannes 13: 16-17

Wij zeggen ‘Amen’ aan het eind van ons gebed. Het betekent: ‘Het zal waar en zeker zijn’. De Heere Jezus begint er dit Schriftgedeelte mee. ‘Voorwaar’ betekent ‘Amen’. De Heere Jezus onderstreept wat Hij nu gaat zeggen.Een slaaf, een dienstknecht, is niet meer dan zijn heer.  En iemand die ergens naar toe gezonden is, is ook niet meer dan de man die hem gezonden heeft. Met de heer bedoelt de  Heere Jezus Zichzelf. Zijn discpelen zijn Zijn dienaren. Straks zal Hij hen zenden en zullen ze uitgaan om het Evangelie te verkondigen. En reken er dan maar op, wil de Heere Jezus zeggen, dat je niet meer bent dan Mij. Wat een bijzonder woord! Wat bedoelt Jezus?Jezus’ leven was lijden. De 12 artikelen vertellen ons met één woord hoe het leven van de Heere Jezus was: ‘die geleden heeft’. Zo, vertelt de Heere Jezus, zal ook jullie leven zijn. Als voor Mij de deur dicht ging, zullen ze ook voor u dichtgaan. Als ze Mijn woorden niet wilden horen, zullen ze ook uw woorden niet horen. Mij willen ze doden, dan zullen ze ook u willen doden. Denk niet dat je ‘goedkoop’ dienstknecht van Mij zal zijn. Dit geldt ook ons, ook al ben je nog jong. Als je christen wil zijn moet je rekenen op tegenstand. Dan kun je misschien die baan niet krijgen omdat je zondags niet werkt. Dan zullen ze je misschien uitlachen als je je handen vouwt boven je broodtrommel. Een dienstknecht is niet meer dan Zijn heer. Heb je dit er voor over? Ben jij een echte dienstknecht van Hem?De discipelen hebben de les gehoord en het voorbeeld gezien. Wij ook! Nu weet de Heere Jezus ook dat wij dit nooit kunnen navolgen. Daarom: zalig als je dit ook doet! Zalig omdat de Zaligmaker je dit dan ‘geeft’. Bidt om deze gift en om zo’n leven! Dan komt God aan Zijn eer en mag jij werk doen waarvoor God je schiep!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl