23 Maart 2022
Jezus doen -- Jezus in het midden!
Jezus doen -- Jezus in het midden!

Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.

— Johannes 13: 6-7

God leidt jouw leven. Misschien ben je op een haar na gespaard voor een ongeluk. Misschien heb je een meisje ontmoet waar je nu verkering mee hebt. Dit heeft de Heere geleid. Soms gebeuren er dingen in je leven waarin je God niet begrijpt. Ik hoop wel dat je dan ziet dat Hij ook dit bestuurt. Bijvoorbeeld als je verkering uitgaat of als je die fijne baan niet krijgt. Soms zie je later pas waarom dit nodig was.Ook Petrus begrijpt zijn Meester niet. Jezus is bij Petrus aangekomen om zijn voeten te wassen. Hij houdt ontzettend veel van de  Heere Jezus. Hij wil alles wel voor Hem doen. Dat Jezus zijn voeten moet wassen, vind hij daarom te ver gaan. Petrus weigert dienst! Hij begrijpt nu niet wat Jezus doet.Wat is de grote Meester toch geduldig en liefdevol!  Hij zegt dat Petrus het nu niet zal begrijpen, maar ‘na dezen zult gij het verstaan’. Later zal Petrus het verstaan. Verstaan betekent: doorzien, het waarom ervan doorzien. Later zal Petrus begrijpen dat Jezus hem een les wilde leren. De les dat hij gewassen en dagelijks gewassen moet worden. Heb jij dit al geleerd? Soms zie je het op een vuile auto staan:  ‘Ik moet gewassen worden’. Vraag het maar aan de Heere!Wat een wonder als een ziekte in je leven gebruikt mag worden om de Heere te zoeken. De Heere wil dat we met fijne dingen en met verdrietige dingen tot Hem komen en aan Hem eerlijk vertellen hoe zondig we zijn, maar Hem ook vragen om vergeving en leiding. Misschien weet jij op dit moment ook niet waarom er dingen gebeuren in je leven. Dan zegt de Heere Jezus het ook tegen jou: ‘Nu niet, maar later!’.  Soms blijven vragen onbeantwoord. Vraag dan of God je vragen wilt wegnemen.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl