29 Maart 2022
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag

Welke overgeleverd is om onze zonden…

— Romeinen 4:25

Een sterfdag is geen goede dag. Het is juist een dag van verdriet en rouw. De sterfdag van Gods Zoon is een goede dag. Zijn dood betekent leven voor doodschuldigen. Om hen te verlossen is Jezus gestorven. Hij buigt het hoofd en geeft de geest. Dat wil zeggen: Hij geeft Zich over in de dood. Hij doet het vrijwillig. Hij doet dat als Borg. Zijn sterven is een daad van onuitsprekelijke, eeuwige zondaarsliefde.  Nee, de geest wordt Hem niet ontnomen. Hij sterft, omdat Hij sterven wil. Het is een liefdesdaad. Liefde tot Zijn Vader dringt Hem. Maar ook liefde tot mensen, die verloren liggen in zonde en schuld.

Als je door het geloof op de stervende Jezus ziet, belijdt je de dood te hebben verdiend. God  kan je rechtvaardig voorbij  gaan. Toch kun je niet anders dan tot het kruis van Golgotha vluchten. Hij, Die jouw straf draagt en in jouw plaats sterft. Wat een wonder … Dat wonder wordt steeds groter! Hij voor mij… In Zijn dood ligt jouw leven. Daarom is Zijn sterfdag een ‘goede dag’ voor slechte mensen. En door Gods genade gaan slechte mensen op hun sterfdag eeuwig ervemn! Paulus schrijft: Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Rom. 4:25)

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl