28 Maart 2022
Denken aan!
Denken aan!

Doet dat tot Mijn gedachtenis!

— Lukas 22:19c

Wat een prachtige parelketting! Stuk voor stuk glinsteren de parels in de zon…Als er één ontbreekt, is de ketting kapot. Soms zijn ze op een speciale manier geordend. Dan komt de ketting het mooiste uit. Zo is het ook bij de christelijke feestdagen. Je kunt ze niet van elkaar losmaken.  Daarbij is het kruisevangelie op Goede Vrijdag het hart van de Evangelieboodschap. Het gaat om twee dingen:

1.aan de Heere Jezus Christus gedenken

2. op de Heere Jezus Christus vertrouwen. Beiden zijn vruchten van het ware geloof, dat Gods Geest in het hart werkt.

Denken aan de Middelaar, denken aan Zijn bitter lijden en sterven. Met je hart denken aan Zijn eeuwige liefde tot Zijn Vader en Zijn kinderen. Alles op de kruisheuvel Golgotha predikt dat er vergeving is voor de grootste van de zondaren. En als je aan Hem denkt, in geloof en verwondering, dan is er ook een vertrouwen op Hem. Hij, Die vanuit het Oude Testament is voorzegd en door de gelovigen van verre gezien en aanschouwd in de beloften.

Als Gods Geest je geloofsoog daarvoor opent, zink je weg van schaamte vanwege je zonden en schuld. Aan de andere kant zie je ook zo’n heerlijkheid in Hem, de Zaligmaker voor zondaren. Hij jouw zonde, jij Zijn gerechtigheid. Zalige ruil!

Jezus, Uw verzoenend sterven

Is het rustpunt voor mijn hart

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl