09 Maart 2022
Vandaag; ''Hosanna!'' Morgen; ''Kruis Hem!''
Vandaag; ''Hosanna!'' Morgen; ''Kruis Hem!''

Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israels

— Joh. 12:13

De Heere Jezus, zittend op een jonge ezel, wordt door een grote menigte ingehaald als een overwinnend veldheer. Ze breken palmtakken af, ze spreiden mantels voor Hem uit op de grond. En zij juichen ''Hosanna!''. Dat betekent; ''Heer, red ons!''

Zij hadden de wildste geruchten gehoord over deze wonderbaarlijke rabbi uit Nazareth in Galilea en Zijn volgelingen.

Blinden heeft Hij ziende gemaakt, kreupelen heeft Hij laten lopen, ja, zelfs doden heeft Hij opgewekt. Iedereen heeft het erover.

Zou Hij dan de beloofde Messias zijn? Zullen wij onder Zijn leiding eindelijk die heidense en gehate Romeinen uit ons land kunnen jagen?

''Hossana! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israels.''

Maar toen de Heere Jezus niet aan hun verwachtingen voldeed draaide de houding van deze mensen om als een blad aan een boom. Nu roepen zij nog ''Hosanna!'' Maar een korte tijd later zullen velen van hen ''Kruis Hem!'' brullen. Want het ging deze mensen in wezen niet om de Heere. Het ging ze om hun eigen belang. En zoals het menselijke eigenbelang in de wereld altijd wisselt is de wereldse gunst van mensen ook altijd veranderlijk.

Vandaag is het dan ''Hosanna!'' Maar morgen is het ''Kruis Hem!''

En waarom volgen wij de Heere Jezus?

Wanneer wij de Heere Jezus alleen maar volgen om wat wij zijn, en er zelf beter van te worden, zal ons geloof net zo onstandvastig zijn als ons wisselende fortuin in de wereld.

Vandaag;''Hosanna!. Morgen; ''Kruis Hem!''

Maar wanneer wij de Heere Jezus volgen om Wie Hij is. En om Hem, door alle wisselende omstandigheden van ons leven heen, de eer te blijven geven. Dan zal het voor ons altijd, en voor tijd en eeuwigheid beide, ook Hosanna!-Heer red ons!- blijven.

Kand. W.H. Hoorn

Door Kand. W.H. Hoorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl