02 April 2022
Hij verlost
Hij verlost

Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost

— H.C.11 antwoord 29

Waarom moest Jezus zo diep lijden? Omdat alleen zo de straf op de zonde kan worden weggenomen. Door Jezus ’offer ontvangen zondaren vergeving van hun zonden. Alles van jou is tekort. Het is genade alleen. Als je dat leert, wéét je ook dat je zondaar bent. Dat blijf je! Je hebt de dood verdiend, maar nu wil de Borg in jouw plaats de dood ingaan, opdat jij leven zal. Wat een onbegrijpelijk groot wonder!

Dat grote geluk leer je als je door een echt geloof in Christus Jezus bent. Je kunt het geloof vergelijken met een klimplant. Zo’n plantje kan alleen van de grond komen als het ergens langs groeit. Het moet houvast hebben.  Je kunt alleen groeien langs het kruis van Golgotha. Daar sterft je eigen boze ik. Aan het kruis wordt je schuld verzoend. Daar wordt je verlost. Je bent gered door Hem, Die Die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken.

Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered

Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet.

Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij.

Ik boog me en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl