15 Maart 2022
Jezus … het Lam van God
Jezus … het Lam van God

Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt!

— Johannes 1:29

Dag aan dag stond Johannes te preken, daar in de open lucht, bij de Jordaan. Hij zag er speciaal uit en hij had ook een speciale taak. Hij moest namelijk onder het Joodse volk de komst van de Heere Jezus voorbereiden. Nou, dat dééd hij! In vuur en vlam van eerbied en liefde tot zijn Vriend en Bruidegom, preekte hij over Hem en doopte hij zondige mensen in Zijn Naam tot vergeving van hun zonden. Tot op die ene dag, toen Jezus Zelf tot hem kwam en door hem gedoopt wilde worden! Toen leerde Johannes de Doper iets heel ingrijpends. Toen zag hij de Zoon van God onder zijn handen onder water gaan en uit het water opstaan. Met als betekenis: Ik zal de dood voor de zonden sterven en Ik zal voor het nieuwe leven uit de dood opstaan. Vanaf die dag kreeg het lied van de liefde van Johannes er nieuwe woorden en nieuwe klanken bij: Zie het Lam van God! Toen zag hij in Jezus de vervulling van al die offerlammetjes uit de tempeldienst en van al die lammetjes van het Pesachfeest. Jezus, hét Lam, door God de Vader gegeven, om de zonden van de wereld weg te nemen! Want alzo lief heeft God de wereld gehad! Vlucht dan met jouw zonden tot dit Lam!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl