24 Maart 2022
Jezus antwoorden-- Jezus in het midden!
Jezus antwoorden-- Jezus in het midden!

Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.

— Johannes 13: 8-11

Een ‘flapuit’. Zo zou je Petrus kunnen noemen. Vaak zijn het spontane mensen. Toch moeten ze nog wel eens terug komen op hun woorden. Petrus is vast besloten: ‘Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid’. Daar heeft hij Jezus te lief voor. Petrus is blind. Blind? Geestelijk blind. Hij had zijn eigen zondige hart leren kennen. Hij was er van overtuigt:  Ik heb een Zaligmaker nodig. Hij had Hem gevonden en mocht Hem volgen en bij Hem horen. Hij had gehoopt dat Hij Koning zal worden en hij zijn knecht. Maar Petrus begreep niet dat Jezus niet was gekomen om gediend te worden, maar om Zelf te dienen. Om Zelf door de knieën te gaan, te lijden en te sterven. Om de zonden te vergeven. Om de toorn van God uit te blussen voor al Zijn kinderen.De Heere Jezus vertelt hem  hoe het met hem is als Jezus hem niet wast. ‘Dan hebt u geen deel met Mij’. De Heere Jezus past toe wat Hij doet. Hij wast de voeten. Maar nu moet ook jouw hart, Petrus, gewassen worden. Jouw schuld moet verzoend worden. En Ik ben bereid en gewillig om dat werk op Mij te nemen. Wie dit weigert, heeft geen deel met Mij. Eigenlijk zegt Jezus tegen Zijn discipel: ‘Dan is het uit tussen u en Mij’. Deel hebben betekent ‘horen bij’. Heb jij al deel aan de Heere Jezus?Als Petrus hoort dat het gaat over ‘deel hebben aan de Heere Jezus’, wil hij niet alleen met zijn voeten bij Jezus horen, maar ook met zijn handen en zijn hoofd…en HELEMAAL! Misschien vind je het merkwaardig hoe Petrus reageert, maar begrijp jij dat? Is de wens ook in jouw hart om nu met lichaam en ziel bij deze Zaligmaker te horen.De Heere Jezus bedoelt de dagelijkse bekering. Elke dag heeft Gods kind vergeving van zonden nodig. Door Geest waren de discipelen rein. Alleen, niet allen… En wie had dit nu van Judas gedacht?

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl