31 Maart 2022
In de plaats van…
In de plaats van…

…ja Zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten…En heeft alzo de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegening vervullen zou…

— Formulier Heilig Avondmaal

De evangelist Johannes schrijft dat Jezus de Zijnen heeft liefgehad tot het einde (Joh. 13:1) Eigenlijk staat er een woord met de betekenis: einddoel. Wat is dan het einddoel?

1.Vaders welbehagen vervullen.

2. De zaligheid aanbrengen voor hen, die de vloek verdienen.

Het smartelijk lijden gaat naar een hoogtepunt toe… Hij heeft Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen…Zijn gezegend lichaam…Dat wordt aan het vloekhout vastgemaakt met spijkers, door Romeinse soldatenhanden geslagen. En dat aan een kruis…De kruisdood was veracht, vervloekt en versmaad. Een Romeins burger mocht niet eens worden gekruisigd. Slaven wel. Dit heeft Jezus ondergaan, in plaats van….nee, niet voor vrienden maar voor vijanden!

De vervloeking…Wanneer ben je vervloekt? Als je verbannen bent uit Gods gunst en gemeenschap. Nu zal Gods Zoon de vloekdood sterven. Op Golgotha gaat in vervulling: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt (Gal. 3:13) Hij neemt de banvloek op Zich. Waarom? Om de schuldbrief van Zijn kinderen te voldoen. Dat doet Hij, volkomen. Hij roept uit: Het is voldaan. Het is volbracht! Daarom vervult Hij met zegeningen: vergeving van zonden, vrede voor je hart en rust voor je ziel. De apostel Paulus schrijft: Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, Die is in Christus Jezus, onze Heere? (Rom. 8: 32)

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl