14 Maart 2022
Jezus … het Lam
Jezus … het Lam

… neme een ieder een lam

— Exodus 12:3

Deze week is één van de herdenkingsweken van het lijden van de Heere Jezus. In de Kompas-app van deze week focussen we op Jezus als het Lam. Die vergelijking lijkt heel onheilig, maar staat vaak in de Bijbel. Dat begint in Genesis 22 met het geofferde lam, toen Abraham tegen Izak zei: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat eindigt in Openbaringen 22 met het  geëerde Lam op de troon in de hemel. Voor een Jood was een geofferd lam een dagelijks ritueel bij het morgen- en avondoffer. Maar op 14 Nisan was er een speciaal ritueel. Dan was het Pesachfeest. Dan werd er wel een lam geslacht maar niet geofferd. Nee, dan werd het bloed opgevangen en aan de deurposten gestreken en dan werd het vlees gebraden en gegeten. En dan ging het aan tafel over de wonderlijke uittocht uit Egypte. Met dát lam vergelijkt Paulus de Heere Jezus: Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus (1 Kor. 5:7). Waarom? Om je aan te sporen het oude leven van de zonden (‘kwaadheid en boosheid’) achter je te laten en het feest van het nieuwe leven (‘oprechtheid en waarheid’) te houden. Ja, feest van bevrijding, door Christus Jezus … het Lam!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl