30 Maart 2022
Poort des HEEREN
Poort des HEEREN

Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan

— Psalm 118:20

…waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden…

Dit zijn enkele regels uit het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Je volgt de Borg op Zijn weg naar Golgotha. Elke stap roept: gedenkt! Sta er bij stil. Zoals het brood in het Avondmaal gebroken wordt, zoals de wijn zichtbaar vergoten wordt, zo  heeft de Jezus Zijn leven gegeven en Zijn bloed vergoten. Denkt daaraan, door het geloof! Zijn zweet wordt als druppels bloed. Gedenkt dat hij gebonden is. Waarom? Om Zijn kinderen een vrijgeleide te geven. Gedenkt dat Hij vele smaadheden geleden heeft voor koning Herodes, voor de hogepriester Kajafas, Pontius Pilatus, de Joodse Raad en aan het kruis. Daar is Hij vals beschuldigd, tot de dood veroordeeld, geslagen, bespot, gestriemd. Denkt daaraan!

Jacobus Revius dichtte eens: Helaas, t is al geschied om mijne zonden. Ken jij dat ook? Dan ben je in jezelf schuldig en arm. Maar in de stervende Borg ontvang je alles. Welk een rijke boodschap als je in jezelf alles mist. Weet je wat er over blijft? Verwondering. Dit is, dit is de poort des HEEREN

Daar zal t rechtvaardig volk door treen,

Om hunnen God ootmoedig t eren,

Voor t smaken Zijner zaligheen

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl