22 Maart 2022
Jezus dienen -- Jezus in het midden!
Jezus dienen -- Jezus in het midden!

En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou, Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.

— Johannes 13: 2-5

Wat een tegenstelling tussen vers 1 en vers 2! Vers 1 druipt van Jezus’ liefde tot de Zijnen. Vers 2 beschrijft het werk van de tegenstander, de duivel. Hij wordt diabolos genoemd. Dit betekent: omverwerper! Daarvoor gebruikt hij grof geschut. Hij kan daar zelfs een vriend van Jezus voor gebruiken. Judas laat zich gewillig dienen door satan. En jij? Satan gaat door.Jezus gaat ook door omdat Zijn liefde ‘zonder ophouden’ is. Merk je Wie de Hoofdpersoon is in deze geschiedenis? Hij is van God in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Ben jij voor satan nog een gewillige prooi? Jezus kan verlossen! Hij is van Zijn Vader uit gegaan om te dienen. En voor Hij de nacht van het lijden in gaat, laat Hij dit zien!Hij doet zijn opperkleed af en doet een linnen doek om. Toen de discipelen binnen kwamen heeft waarschijnlijk ieder voor zich zijn eigen voeten gewassen. Elkaars voeten wassen is te veel gevraagd. Nu liggen ze allen aan met schone voeten aan tafel, behalve Jezus. Niemand heeft Zijn voeten gewassen. Maarten Luther zegt dat Jezus de grootste van de zondaren is geworden omdat hij alle schuld en zonden van Zijn kinderen op Zich heeft genomen. Alleen om Jezus wil kunnen wij een schoon hart ontvangen! Ben jij al gewassen? Dat lukt niet door water, maar alleen door Zijn bloed!Hij gaat nu slavenwerk doen. Hij vernedert Zich om hen te dienen. Hij giet water in het bekken en gaat de discipelen af. Gewillig buigt Hij aan de voeten van Zijn leerlingen. Je ontmoet vaak jonge mensen die enthousiast vertellen over hun dienen van God. Heel weinig spreek ik mensen die vragen of God hen wil dienen. Hen dienen omdat ze Zijn offer nodig hebben. Als Hij jouw dient met Zijn offer,  ben je geschikt om Hem te dienen. Wie is er voor jou de belangrijkste? 

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl