01 April 2022
Geleden
Geleden

Die geleden heeft, is gekruisigd, gestorven

— apostolische geloofsbelijdenis

Ken jij het verhaal van de boerenschuur die in brand vloog? In de nok van het dak is een nest met jonge vogels. De moedervogel vliegt onrustig rond. Op het moment dat de vlammen bijna het nest raken, gaat zij boven op het nest zitten… Later vindt men de verkoolde moedervogel, terwijl de jongen levend onder haar vleugels vandaan komen. Dit lijkt op wat op Golgotha gebeurt…. Jezus is verteerd. Allen die onder Zijn vleugels schuilen, komen er levend onder vandaan. Jezus heeft geleden...

Eén woordje, je spreekt het vaak snel uit zonder er bij na te denken, maar dit ene, kleine woordje tekent het leven van de Heere Jezus. Heel zijn leven, drieëndertig jaar lang, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, heeft de Heere Jezus Christus ge-le-den. Terwijl Hij zonder zonde was. Wat een lijden! Welk een liefde!

Ja nog dieper buigt Hij: tot in het graf, tot in de hel. Hij ondergaat de helse angsten en smarten. De hel: daar is niets van God. Geen liefde, geen licht… één grote zwarte Godsverlatenheid. Dat lijden was het aller-zwaarst… God door God verlaten! Omdat zondaren nooit door Hem verlaten zouden worden…Daarom is goede vrijdag: Goede Vrijdag! Die dag predikt: jij kunt nog zalig worden, wie je ook bent. Omdat Jezus is gestorven, kun jij, door Hem, eeuwig leven.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl