10 Mei 2022
Een psalm van David.
Een psalm van David.

1 Een psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.

— Psalm 37: 1 en 2 | Psalm 1

Psalm 37 is - zagen we gisteren - een onderwijzende psalm. Onderwijs, dat betekent: de weg van de Heere wijzen. Het gaat in deze psalm om jouw levensweg! Je loopt in het leven op één van de twee wegen. Of de weg van de rechtvaardige, die de wetten van de Heere overdenkt en doet. Of het is de weg van de zondaren, de spotters, de goddelozen. Die weg gaat tegen de geboden van de Heere in. Je leest dit in Psalm 1 heel duidelijk. Psalm 37 spreekt ook van rechtvaardigen en goddelozen. Jij bent één van die twee. Of rechtvaardig – en je luistert naar de Heere. Of goddeloos – en je leeft zonder God en zonder hoop in deze wereld. Waar sta jij?Laten we er van uitgaan dat je – net als David – een geliefde van de Heere bent. Je houdt Zijn geboden, je leest in Zijn Woord en je leeft met de Heere. Je zonden zijn vergeven en je hele leven is voor de Heere, jouw Schepper. Maar er is een probleem. Want je kijkt om je heen. En je ziet dat goddeloze mensen het beter hebben dan jij. Ze zijn gezonder. Ze zijn rijker. Ze hebben een mooiere mobiel. Ze hebben een duurdere scooter, een betere opleiding, een beter baantje. Kortom: hier klopt iets niet. Jij dient de Heere en de goddelozen, die de Heere niet dienen, de boosdoeners, hebben het beter hebben dan jij.David zegt: Erger je niet. Ontsteek niet in boosheid, woede, frustratie of teleurstelling. Wees niet jaloers op die goddelozen. Ze vergaan. Als gras. Vandaag mooi groen, morgen afgemaaid en afgevallen. Vandaag groen, morgen dor en dood. Dat is de toekomst van de goddelozen. Daar hoef je niet jaloers op te zijn. En hun einde komt snel.Je bent toch zeker geen goddeloze?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl