09 Mei 2022
Een psalm van David.
Een psalm van David.

1 Een psalm van David.

— Psalm 37: 1a

Ik wil deze week samen met jullie nadenken over de eerste verzen van psalm 37. Psalm 37 is een psalm die David op latere leeftijd heeft gedicht. Zo zegt hij in vers 25 van deze psalm: “Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden”.David is jong geweest en nu een oude man geworden. Als oude man kijkt hij terug op zijn leven. Hij schrijft een psalm aan de hand van de letters van het Hebreeuwse alfabet. Hij wil jongeren en ouderen iets belangrijks leren. En niet alleen David wil ons iets vertellen. De Heilige Geest heeft deze psalm in de Bijbel laten zetten. Daarmee is het een wijsheid van de Heere Zelf. Belangrijk om naar te luisteren dus. In deze psalm hoor je de stem van God.Een psalm van David. Wie David is, weet jij vast wel. Een simpele schaapsherder. De jongste uit een gezin van 8 jongens. Hij bungelt een beetje achteraan de rij. Zijn broers kijken op hem neer. De Heere echter niet. De Heere kijkt niet op David neer, maar ziet in David iets heel bijzonders. David, zijn naam betekent Geliefde of Vriend, is een geliefde van de Heere. Bijzonder is dat. Door de genade van de Heere is dit mogelijk. Dat mensen door de Heere lief gevonden worden. Dat de Heere mensen in Zijn oneindige liefde aanneemt tot Zijn kinderen. Hier is er één: David.Ben jij, net als David, een geliefd kind van God? Dat kan. En dat is heel bijzonder. Maar ook bijzonder nodig. De Heere biedt je ook vandaag Zijn liefde en genade aan. Ook al bungel je er voor je gevoel maar een beetje bij en ben je niet zo populair bij je vrienden of vriendinnen. De Heere ziet met andere ogen. 

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl