23 November 2022
Waar bid jij?
Waar bid jij?

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 

— Mattheüs 6: 5-6

Jezus zegt: ‘en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden’ (Matth. 6: 5a). Letterlijk staat er: hypocrieten. Wat doen die hypocrieten dan? Die hypocrieten bidden om gezien en gehoord te worden. De Farizeeën stonden zelfs op de hoeken van de straten te bidden. Ze lieten graag aan de mensen zien, hoe vroom ze waren.Die hypocrieten zorgden ervoor, dat ze op de vaste Joodse gebedstijden waren op de hoeken van de straten. Daarmee worden bedoeld de drukke kruispunten, waar veel mensen langskomen. Zo kunnen veel mensen hen zien bidden. Ze gaven daarmee een demonstratie van hun vroomheid.Jezus moet er echter niets van hebben. Het is een schandalige ontheiliging van Gods Naam. Deze geveinsden begeren roem bij de mensen te hebben. Ze willen anderen graag laten zien, hoe vroom ze wel niet zijn.Jezus prikt er dwars doorheen. In het gebed ben je alleen met God (Matth. 6: 6a). Jezus spreekt over ‘een binnenkamer’.   Dat is de voorraadkamer – de opslagruimte – in een huis. Die voorraadkamer lag binnen in het huis en had geen ramen. Het was een donkere kamer, waar voedsel werd neergelegd om te bewaren. Het is een kamer, waar je helemaal alleen kan zijn.Het echte gebed is thuis in het kleinste kamertje van het huis, waar niemand je kan zien dan alleen de HEERE. We komen dat in de Bijbel tegen: Izak ging het veld in om te bidden, Jezus ging in alle vroegte de berg op om te bidden, Petrus klom het dak op om alleen te zijn met God. Ze zochten naar een plaats om alleen te zijn met God.Daar zijn geen stoorzenders. Daar word je niet afgeleid. Heel praktisch: daar gaat geen telefoon, daar krijg je geen appje binnen. Daar ben je in de eenzaamheid alleen met God. Heb jij zo’n plaats? Zo’n binnenkamer?

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl