24 November 2022
Hoe bid jij?
Hoe bid jij?

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 

— Mattheüs 6: 5-6

Zo’n binnenkamer is een plaats, waar hemel en aarde met elkaar verbonden zijn.  Daar dient de deur dicht te gaan: ‘… en uw deur gesloten hebbende’ (Matth. 6: 6b). Je sluit je af van alle drukte en de beslommeringen van de dag.Je bent er alleen. Niemand kan je storen. Zelfs je ouders niet! Hier ben je alleen voor Gods aangezicht: ‘… en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden’ (Matth. 6: 6c).Daar lig je voor Gods aangezicht: als klein, nietig mensje. Met je twijfels. In je angsten. Vol van vragen. Zo teer. Zo kwetsbaar. Zo afhankelijk.  Achter die gesloten deuren liggen heel wat tranen en gaan alle maskers af. Daar kun je aan God kwijt, wat je tegen geen mens zou zeggen. Daar mag jij aan de HEERE belijden, wat u hier nog krampachtig probeert te verbergen. Daar ben je helemaal alleen met God: Hij ziet je, Hij hoort je, Hij verliest je niet uit het oog.Veel woorden hoef je daar ook niet te bidden. Jezus verbiedt die gedachteloze herhalingen (Matth. 6: 7).  Dat is nergens voor nodig. Daarin ligt wel een les, want hoe dikwijls herhalen wij niet veel in het gebed? Hoe snel gaan we in het gebed God niet van allerlei zaken op de hoogte brengen?  Dat is nergens voor nodig, ‘want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt’ (Matth. 6: 8).Natuurlijk is elke herhaling niet fout. We lezen dat Jezus in de hof van Gethsémané tot drie keer toe hetzelfde bad (Luk. 22). En soms kan vanwege de grote nood het gebed lang zijn. Maar de lengte is niet bepalend voor een goed gebed. Maar als jij daar alleen ligt voor Gods aangezicht dan heb je Hem wel genoeg te vertellen. Ja, toch?

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl