02 Maart 2022
Help, ik ben blut!
Help, ik ben blut!

9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

— Romeinen 3: 9-20

Je zou er maar achter komen, dat je “blut” bent. Sta je in de snackbar en kun je ineens niet betalen. Dat niet fijn! Nu moet je gaan bedelen bij je ouders of bij je vrienden om wat geld. Daar schaam jij je voor. Daarom zal je altijd proberen zelf de broek op te houden.

Zo zal een mens ook altijd proberen zelf iets aan te dragen om te kunnen betalen voor de zonde. Dat zit zo in de mens. Je gaat netjes leven. Zonden doe jij de deur uit. Je gaat je vrije tijd anders invullen. Je probeert zondige verleidingen te weerstaan. Je wordt heel trouw in je bidden, lezen uit de Bijbel en in je kerkgang.

Toch zal dat alles niet baten. Met al die dingen krijg jij jouw schuld tegenover God niet afbetaald. Zelfs met jouw kerkgang, jouw gebeden of jouw tranen over de zonde kun jij God niet tevreden stellen. Het is immers alles doorademt van de zonde. De geur van de zonde kleeft daaraan. Ook met onze vroomheid kan er geen penning van de schuld worden weggenomen.

Onze “portemonnee” is helemaal leeg. Wij hebben helemaal niets, waarmee we ook maar iets van onze schuld voor God kunnen betalen. We maken de schuld alleen maar groter. Bij onszelf hoeven we het dus niet te zoeken. Maar waar dan wel? Gelukkig is er Eén, Die de losprijs heeft betaald. Het is Jezus Christus. Bij Hem moet je zijn voor de betaling van je zonden.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl