12 September 2022
Verhoord
Verhoord

En ik neigde mijn hoofd, en aanbad de Heere; en ik loofde de Heere, de God van mijn heer Abraham, Die mij op de rechte weg geleid had, om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen.

— Genesis 24:48

De belangrijkste medewerker van Abraham krijgt opdracht om een vrouw voor Izak te gaan halen. Wij kijken er een beetje vreemd naar: moet Izak op deze manier aan de vrouw komen? Zou hij niet liever zelf op zoek gaan? Andere tijden, denk je misschien. Maar ook nu nog spelen de ouders in Joods-orthodoxe kringen (officieel) een grote rol in de partnerkeuze van zoon of dochter. Abrahams knecht kent duidelijk ook de God van zijn werkgever. En hij verwacht ook Zijn hulp. Want de God van zijn werkgever is ook zijn God. Hij legt in het gebed zijn probleem aan de Heere voor. En als God zijn gebed verhoort, is het eerste wat hij doet, Hem bedanken Zijn verhoring.

 

Hij looft de Heere, Die hem helpt en zijn missie voorspoedig maakte. Hij geeft God de eer. Daar zit de eerste les in. We bidden vaak of God wil helpen. We vragen om dit of dat. Om gezondheid of kracht om iets te doen wat we moeilijk vinden. Maar als God verhoort, vergeet je dan niet om Hem te bedanken? Deze man verwacht in zijn geloof de hulp van God. Hij wordt daarin niet beschaamd en hij geeft God de eer.

 

Hij vertelt het ook aan anderen. Dat is de tweede les. Als de Heere je gebed verhoort, wat doe je dan? Vertel je het aan je omgeving? Of schaam je je ervoor? Dat is eigenlijk wel raar. Je verwacht het van God, je krijgt waar je om vraagt en je zwijgt er verder over! Het is goed om hier vandaag eens goed over na te denken.

 

Wie weet er van je laatste gebedsverhoring?

Bram van der Horst

Door Bram van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl