05 September 2022
Geen vrijheid zonder Christus
Geen vrijheid zonder Christus

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

— Mattheüs 28:18

In Deuteronomium 28:43-47 kunnen wij lezen wat de gevolgen zijn voor een land en een volk wanneer het zich van Gods inzettingen afkeert.De vreemdeling onder dit volk zal zich boven hen verheffen. En door alle heidense en duivelse machten van de wereld, zal zo'n afvallig volk dan verdrukt en beroofd worden; zonder dat men daar iets tegen zal kunnen doen.En wat zien wij hier vandaag de dag in Nederland gebeuren?Dit land en dit volk heeft zich massaal van de Heere en Zijn Woord en Zijn inzettingen afgekeerd. Men heeft zich overgegeven aan de moderne afgoderij van de aanbidding van de mens, die meent de wereld op eigen kracht te kunnen beheersen. Een modern heidendom, waarin 'geen God en geen meester!' in alles het leidende beginsel lijkt te zijn.Maar op ons nationale monument op de Dam, dat ons moet wijzen op het feit dat wij eens bevrijd werden uit de klauwen van een satanische dictatuur, staat iets heel anders. Ons voorgeslacht heeft deze woorden, in de laatste twee zinnen, daar in steen laten houwen: Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld, blijft vrijheid ons deel.Want wie zich niet door de Heere Jezus en Zijn Woord wil laten leiden, levert zich uit aan de onvrijheid en de verdrukkingen van het Babel van de boze machten van deze door de zonde verbroken wereld. Zo wordt men daarom dan ook niet onbeheerst en vrij, maar levert men zich integendeel uit aan de slavernij van de satan en van het heidendom van het Babel van deze wereld.Want alleen wanneer wij ons weten te onderwerpen aan Koning Jezus zullen wij waarachtig vrij worden. En dat zowel in onze aardse levenstijd als in de eeuwigheid. Want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

Kand. W.H. Hoorn

Door Kand. W.H. Hoorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl