08 September 2022
De vruchten van het geloof
De vruchten van het geloof

Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

— Hebreeën 11:6

De Heere is waarachtig, omdat Hij trouw is. Trouw aan Zichzelf, trouw aan Zijn schepping, en trouw aan Zijn kinderen. En daarom is Zijn Woord ook volkomen te vertrouwen. Als wij aan dit Woord gaan wantrouwen, verliezen wij ook de vaste grond van het geloof, en kunnen wij de vruchten van het geloof ook niet smaken.Wat zijn dan die vruchten van het geloof?Dat zijn een zeker weten, een voor waar houden, en een vast vertrouwen in de beloften van Gods Woord; in en door het geloof van Christus. En dat brengt voor ons de spanning. Want wij zien het niet. Maar wat ons wel gegeven kan worden, is een leven dat gedragen wordt door dit geloof.Wij blijven dan ons leven lang pelgrims. Op weg naar een nieuw en hemels vaderland. Waarnaar wij ons dan onderweg weten. Maar dat wij slechts van horen zeggen, vanuit het Woord van deze trouwe God, kennen. Maar zulke pelgrims zijn geen doelloos dwalende mensen, want zij mogen een vast doel voor ogen hebben. Zij zijn wandelaars voor Gods aangezicht.Wandelaars in het geloof. Want zij mogen door dit geloof uitzien naar het land der belofte. En dat land der belofte is een nieuw en beter vaderland.Het wordt niet bewerkt door de zichtbare dingen van het aardse leven.Maar het wordt met macht geopenbaard in de vruchten van het geloof voor ons.Want alle tranen zullen dan worden afgewist.Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen verzadigd worden. En zij die heimwee hebben, zullen dan voor altijd thuis mogen komen.In een nieuwe wereld, waar geen zonde of ongerechtigheid meer gevonden zal worden.

Kand. W.H. Hoorn

Door Kand. W.H. Hoorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl