10 September 2022
Het eeuwige voornemen van God
Het eeuwige voornemen van God

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

— Romeinen 8:28

Mensen die God lief hebben gekregen worden hier bevestigd in hun zaligheid. Niet omdat wij dat willen, want er is onszelf van nature helemaal niks te vinden waarmee wij bevestigd kunnen worden in Gods liefde en onze zaligheid. En buiten Gods Woord en Gods Heilige Geest om is er ook nergens enige zekerheid voor ons te vinden.Maar wat God Zich eens in de eeuwigheid heeft voorgenomen dat staat vaster dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Want Gods liefde, die Hij ons in de Heere Jezus wil geven, staat vast. Het bloed dat de Heere Jezus aan het kruis heeft vergoten, Zijn sterven aan dat kruis, maar ook Zijn opstanding uit de dood, staan daar garant voor. Omdat God de Vader Zijn liefde voor ons in God de Zoon heeft bevestigd, toen wij nog zondaren waren (Rom.5:8).En omdat deze bevestiging, deze verzekering van Zijn liefde voor onzekere twijfelaars als wij, naar Gods eeuwige voornemen is, zal er ook niets of niemand ter wereld zijn, wat ons ooit van Zijn liefde zal kunnen scheiden. Want wat God Zich eenmaal heeft voorgenomen, staat in eeuwigheid vast! Daar kunnen wij over lezen in de vier laatste verzen van Romeinen 8.Dan kan het zijn, dat de verkeerde dingen in ons leven en in ons hart ons steeds maar weer laten twijfelen aan onszelf. Maar dan hoeven wij nooit aan Gods liefde en genade te twijfelen, die Hij ons in de Heere Jezus heeft willen bewijzen. Want deze liefde en genade zijn voor ons verzekerd in de Heere Jezus. En wat Hij voor ons, naar het eeuwige voornemen van God, heeft gedaan.Kand. W.H. Hoorn

Door Kand. W.H. Hoorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl