19 September 2022
Jezus ontvangen
Jezus ontvangen

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.

— Lukas 10:38

Deze week wil ik met jou nadenken over het verhaal van Martha en Maria. In de Bijbel hoor je de stem van God. God wil je iets leren wat belangrijk is voor je dagelijkse leven. Dus waar je iets aan hebt als je naar school gaat. Of als je met je vrienden afspreekt. Of als je vakken vult bij de supermarkt. Probeer daarom de Bijbeltekst van vandaag en deze week te onthouden. De Bijbel is vooral belangrijk voor je ziel. Denk ook aan je ziel!Het gaat over een verhaal dat écht gebeurd is. Dat is natuurlijk in heel de Bijbel zo. Toch is dat voor niet iedereen vanzelfsprekend. Daarom benadrukt Lukas, de arts, die alles wat hij ons vertelt goed heeft uitgezocht, dit. En het geschiedde.  Het is geen fictie maar geschiedenis..

Martha en Maria waren samen met hun broer Lazarus, vrienden van Jezus. Alle drie waren het kinderen van God, want in Johannes 11 staat dat Jezus Martha, Maria en Lazarus liefhad. Wat is dat een wonder: drie mensen in één huis! Van hoeveel gezinsleden in jouw huis kan dat gezegd worden? Heeft Jezus ook jou lief? Dat is de belangrijkste vraag!

Ze wonen in Bethanië. Ze nodigen Jezus uit om bij hen in huis te komen. Martha wordt hier met name genoemd. Misschien was het vooral haar voorstel.Zou Jezus ook in jouw hart en slaapkamer mogen komen? Verlang je daar naar? Misschien zeg je: ik moet eerst nog een SO leren. Ik moet eerst nog naar m’n vriendin. Nu nog niet. Of kan het niet omdat je dingen doet waarvan je weet dat het niet kan? Dan is er geen plaats voor Jezus. Gooi die verkeerde dingen van je smartphone en bid of ook Hij in jouw hart wil komen!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl