20 September 2022
Maria luistert
Maria luistert

En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde.

— Lukas 10:39

Vandaag gaan we eerst een poosje naar Maria kijken. Kijk, daar komt Jezus binnen met zijn discipelen. Wat zullen Martha en Maria blij geweest zijn! Het is misschien lang geleden dat ze elkaar gezien hadden. Beiden houden heel veel van Jezus. Hij is hun Zaligmaker en Verlosser van de zonden. Hem hebben ze nodig. Jij ook?Jezus neemt plaats in het huis. Als vanzelf zitten de discipelen als leerlingen om Hem heen en Lazarus zal er ook wel bij geweest zijn. Allemaal mannen. Zo was de gewoonte. De vrouwen zaten daar niet bij.Daarom is het bijzonder dat we lezen dat Maria aan Jezus voeten gaat zitten als enige vrouw. Misschien hebben de discipelen wat vreemd opgekeken, maar Jezus stuurt haar niet weg. Ze zit en ze luistert. Ze hoort Jezus’ woord. Haar ogen dwalen niet af. Ze laat zich niet afleiden. Hierom was ze zo blij dat Jezus bij hen kwam: om Zijn Woord te horen! Er staat niet waar Jezus over sprak.  Toch weten we het wel. Jezus sprak altijd over Zijn Koninkrijk. Over Zijn macht. Over Zijn lijden en sterven om de schuld te verzoenen. Dat Hij Zich als het grote offer aan God zou offeren. Maar ook dat Hij begraven zou worden. Maria heeft dit geloofd. Later zalft ze Jezus voeten als een voorbereiding voor Zijn begrafenis. Ze heeft het begrepen met haar hart. Jezus zou voor haar het graf in gaan. Daarom zit ze ademloos te luisteren.En jij? Jij en ik horen veel stemmen om ons heen. Misschien hoor je die stem van de radio op je werk niet eens meer, omdat het gewoon voelt. Vandaag hoor je ook weer verschillende stemmen, van vrienden, van leraren, etc.  Door wie laat je je beïnvloeden? In de Bijbel klinkt Gods stem. De stem van Jezus. Hoe luister jij in de kerk naar de preek? En hoe zien anderen dit aan je houding. Vandaag zie je hoe Maria in het leven staat: luisterend naar Gods stem. Misschien moet je vandaag niet te veel zeggen, maar meer luisteren.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl