22 September 2022
Jezus spreekt Martha aan
Jezus spreekt Martha aan

En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen;

— Lukas 10:41

Zit jouw agenda ook zo vol vandaag? Volwassenen zeggen dat als je ouder wordt, je het pas echt druk krijgt, maar jij hebt het nu al druk. Denk er vandaag eens over na waarmee je zo druk bent en of dat dit het waard is. Martha is ook druk. Druk met de Heere Jezus dienen. Zie je haar staan voor Jezus met het zweet op haar voorhoofd? Waarom zegt Hij er niets van dat Maria haar alleen laat dienen? Vandaag lezen we eens rustig het antwoord van Jezus.Hij begint met het noemen van haar naam. Zelfs twee keer. Wat de Zaligmaker nu gaat zeggen, is heel belangrijk! Martha, je maakt je druk en je wordt ongerust over vele dingen. Wat moest ze veel in huis halen! En hoe wilde ze het Jezus naar zijn zin maken. Ze heeft misschien wel onrustig geslapen en zich afgevraagd of ze wel genoeg in huis had. Gastvrijheid staat namelijk hoog aangeschreven. En natuurlijk, het is ons nu ook duidelijk dat het was omdat ze zoveel van Jezus hield. Ze kon zonder hem niet leven. Toch keurt Jezus deze drukte niet goed. Later horen we dat tegenover die ‘vele dingen’ waar Martha mee bezig is, Jezus ‘één ding’ noemt, dat écht nodig is! Met deze woorden krijgt Martha een waarschuwing.En wij vandaag ook. Hoe vaak ben jij en ik ook niet bezig met vele dingen. Nog even naar je vrienden, nog even naar je opa die jarig is, nog even… Maar weet je, je leef maar één keer! En iedere keer als je ‘even’ zegt, gaat het over een stukje genadetijd. De Heere heeft speciaal voor jongeren in de Bijbel een belofte staan. Lees het maar in Spreuken 8:17. Zoek vandaag eerst het Koninkrijk van God. Het eerst in je leven. Het eerst van deze dag. God zegt: zoek Mij en leef!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl