20 Februari 2023
Zinloze woede
Zinloze woede

Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde

— Psalm 2:1-2

Lees ook: Handelingen 4We lezen deze week psalm 2 met elkaar. Iedere dag één of meerdere verzen.Psalm 1 en psalm 2 horen bij elkaar en vormen de opening van het psalmenboek. In Psalm 1 gaat het direct over twee wegen. Over rechtvaardigen en goddelozen. Over de Wet van God houden en die Wet overtreden. Twee wegen, geen drie. Welke weg bewandel jij?

In psalm 2 gaat het om heidenen en vorsten, tegenover een Gezalfde Koning. De volken tegenover God. De gezalfde, de gegeven koning (dat is koning David) tegenover zijn vijanden, de koningen en volken rondom Israël.  Maar ook: de Gezalfde en de Koning van God, dat is Jezus, de Messias. Psalm 2 is een Messiaanse Psalm, een Psalm die over Jezus Messias gaat. Dat weten we ook vanuit het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Handelingen 4, waar het Kind Jezus en de Gezalfde Koning van God samenvallen.David – de jongste van het gezin en een eenvoudige herder. Samuel zalft hem tot koning en hij is de man naar Gods hart. Prachtig, als dat ook over jou gezegd wordt: een jongere naar Gods hart. Gezalfd door God met de Heilige Geest, de Geest van Christus.

Tegenover God staat de wereld. De volken met hun leiders. Onrustig woelen ze. Onrustig is hun woede. Onrustig zijn ze in hun leegheid. Ze bedenken ijdele dingen en plannen. Waarom?Psalm 2 stapt vandaag zo je leven binnen. Binnen, zonder te kloppen, zeg maar. Ook in 2023 is er onrust onder de volken. Mensen zijn onrustig, agressief. Er is ontzaglijk veel onrust. Om maar geen berichtje te missen. IJdel en leeg vermaak. Zinloze plannen. Volg het nieuws en de onrust van de wereld spat van je scherm.Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U, o God, zei Augustinus. Een rustige en ontspannen dag gewenst.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl