17 Februari 2023
De ark
De ark

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen.

— Exodus 25:22

Het belangrijkste voorwerp in de tabernakel is de ark des verbonds: een houten kist, van bescheiden afmetingen, met goud overtrokken. Op de ark lag het verzoendeksel, waarop twee engelenfiguren waren afgebeeld, die met hun gezicht naar beneden keken. Deze ark kan gezien worden als de troon van God, van waaraf Hij met Zijn volk spreekt.

 

Hier heerst volmaakte en serene rust en een beladen ernst. Niemand mocht hier binnenkomen, alleen eenmaal per jaar de hogepriester op de Grote Verzoendag. Wat was zijn taak? Hij bracht een schaal met offerbloed mee vanaf het brandofferaltaar en sprenkelde het bloed op het verzoendeksel en voor de ark. Er waren nog meer rituelen op deze Grote Verzoendag, maar dit is de kern. Hier wordt de vraag beantwoord waar de engelen met verbazing naar kijken: hoe is het mogelijk dat de heilige God kan wonen bij een schuldig volk? Het is alleen door het bloed der verzoening.

 

De hogepriester vertegenwoordigt het hele volk. Ze belijden samen: deze God is onze God. De jaarlijkse herhaling van dit ritueel maakt duidelijk dat het alles nog niet volmaakt is. Het wachten is op de vervulling. Die is gekomen in het zoenoffer van de Heere Jezus. Als de grote Hogepriester is Hij nu met Zijn eigen bloed het hemelse heiligdom doorgegaan, het voorhof, het heilige en zo tot de troon van God (Hebr. 4,14). Hij heeft een doorbraak bewerkt die geen duivel meer ongedaan kan maken. Het voorhangsel is voorgoed opzijgeschoven, ja gescheurd. Daarom is er een vrije toegang geopend. Voor wie? Voor ieder die de Heere Jezus nodig kreeg. Jij ook?

Ds. H. Korving

Door Ds. H. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl