27 Februari 2023
Niet vertragen
Niet vertragen

Daarom, dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons is geschied, zo vertragen wij niet.

— 2 Korinthe 4:1

Ook zonder vervolgingen, door de groten van deze wereld en de haat van de gezindheid van de wereld, hebben Gods Kerk en Gods kinderen altijd te maken met de machten van het kwaad en de vijandschap van de boze.Daarom zal een waarachtig geloof ook altijd worden bestreden en aangevallen. En de boze zal zijn aanvallen des te heviger maken als wij voor ziekte, pijn, lijden, verdriet en tegenspoeden worden gesteld.Om ons er dan van trachten te overtuigen, dat ons leven, en ons hele werken, lijden en sterven, aan de doelloosheid en zinloosheid van vergankelijkheid en dood is onderworpen.En wanneer wij in zulke omstandigheden het zicht op de Heere Jezus en het Evangelie verliezen, dan kan ons leven inderdaad zinloos lijken. Maar dan roept Gods Woord ons hier in deze tekst op om niet te vertragen. Dat wil zeggen, niet moedeloos te worden als wij met ziekte, pijn en verdriet te maken krijgen. Want de Heere Jezus weet, dat wij door veel verdrukkingen heen moeten gaan.In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen, zegt Hij ons in Johannes 16:33.En Zijn overwinning op de wereld is volkomen. Alle lijden wat wij ondervinden heeft Hij oneindig meer dan wie dan ook ondervonden en gedragen. Daarmee heeft Hij niet alleen alle gevolgen van de zonde en de dood voor de Zijnen overwonnen. Maar ook zin, doel en inhoud aan al het menselijke lijden gegeven.En terwijl wij dus zo bediend zijn met Gods genade in Christus, naar de barmhartigheid die ons gegeven is, kan ons lijden en ons sterven dus ook nooit zinloos zijn. Zo vertragen wij niet.

Kand. W.H. Hoorn

Door Kand. W.H. Hoorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl